Komponentdatabase

Komponentkrisen fortsetter – tidlig bestilling bør prioriteres

Komponentmangelen vil kunne berøre alle.

 

Det kan være vanskelig å få tak i de komponentene du trenger i tiden fremover. Vi har sett på status og samlet noen forhåndsregler.

Elektronikkprodusenter over hele verden har nå utfordringer med å få tak i komponentene de trenger. I Noca ble vi tidlig varslet om utfordringene leverandørene opplevde, fylte opp lageret og har heldigvis merket lite til den store mangelen på det globale markedet. Vi oppfordrer likevel alle våre kunder til å være tidligst mulig ute med å sende inn sine ordrer – slik at vi kan få tak i komponentene som er mest gunstig både med tanke på pris og ledetid.

Om det er problemer med komponentene du har planlagt å bruke vil tidlig varsling føre til at vi kan finne alternativer og at du kan varsle kunder og interessenter om endringer eller forsinkelser så tidlig som mulig.

Innkjøpssjef i Noca                               Martin Roksvaag

Mangedoblet ledetid 
«Mangelen på komponenter er en merkbar utfordring i bransjen vår. Jeg ser at ledetiden på enkelte populære komponenter har økt fra 6-8 uker til mellom 25-32 uker.  Heldigvis har vi gode rutiner i Noca – og finner ofte alternativer», sier innkjøpssjef Martin Roksvaag i Noca AS, som legger til at trenden med økende mangel har begynt å flate ut den siste måneden. Det er likevel lite som tyder på at utfordringene rundt komponenter gir seg med det første.

Utfordringene står i kø
Tilgangen til elektronikk-komponenter er på vei til å bli historisk lav, kjente børsnoterte selskaper taper store penger på lav komponenttilgang og selv Google sliter med å få tak i komponenter til å lage en av sine kjerneprodukter. I tillegg kommer det noen kaller «kobberkrisen for kretskortprodusenter»; myndighetene i Kina, verdens nest største kobberprodusent, har bestemt at 90% av landets kobber skal brukes til bilbatterier.

Prisen øker også
Det har ikke bare blitt vanskeligere å få fatt på nøyaktig de komponentene man ønsker seg, det har også blitt dyrere. Varehus og meglere som spesialiserer seg på masseinnkjøp av komponenter gjør nå gode penger på den økende etterspørselen i markedet, spesielt etter at en brann på en av fabrikkene til storprodusenten Diodes Incorporated forsinket leveransene deres med flere uker. 

Stigende etterspørsel
De største elektronikkprodusentene, slik som Apple og Samsung har over tid kjøpt opp store partier av komponenter på grunn av mangelen, og kommer nok til å fortsette med det i en tid fremover. Etterspørselen stiger stadig, mens lite tyder på at produsentene klarer å levere volumet markedet trenger før i starten av 2018.

Hva kan du gjøre?
I tillegg til å være tidlig ute med å plassere bestillinger kan Noca-kunder skaffe seg forutsigbarhet gjennom en produktanalyse lik den Kongsberg Maritime gjør hos oss på nye produkter. Produktanalysen gjør produksjonen både mer lønnsom og forutsigbar.

Bedre føre var
Det viktigste rådet er uansett å være så tidlig ute som mulig med bestillingen, slik at det erfarne innkjøper-teamet i Noca får best mulig tid til å finne og kjøpe fullverdige komponenter til best mulig pris. «God dialog er som alltid viktig – både fra vår og kundens side. I Noca er vi godt forberedt på situasjonen, har tatt de nødvendige forhåndsreglene tidlig og deler gjerne tips og råd med kundene våre», avslutter Roksvaag.

Vær tidlig ute med din bestilling før neste produksjonsrunde – kontakt oss!