Komponentdatabase

Kongsberg Maritime unngår overraskelser i produksjonen

«Nå gjør vi en produktanalyse på alle nye produkter.»

Komponenter introduseres og forsvinner fra markedet hele tiden, og tilgjengelighet kan variere. For innovasjonsbedrifter som Kongsberg Maritime kan dette medføre at man må bruke ressurser på redesign på ugunstige tidspunkt i produksjonsprosessen, økte kostnader og nye godkjenningsrunder.

Kongsberg Maritime gjør analyser for å sikre at alle komponenter er tilgjengelige og optimaliserte når det kommer til produksjonstid og analysene de gjør sikrer i tillegg både kvalitet på produktet og forutsigbarhet i produksjonen.

«Vi ba NOCA utføre en analyse for første gang i oktober 2016 og har siden den gang bedt om fire nye analyser. Nå gjør vi en produksjonsanalyse på alle nye produkter», sier Section Manager Britt-Marion Føleide i Kongsberg Maritime, som sier reduksjon av risiko i produksjonsprosessen er den viktigste fordelen de opplever.

Levetidsanalysen
Når kunder som ønsker økt forutsigbarhet i produksjonen sin bestiller en levetidsanalyse gjør Noca en full gjennomgang av materiallisten (BOM – Bill of Materials).

Analysen gir informasjon om blant annet estimert levetid og leverandørtilgjengelighet for komponentene i listen, med en vurdering av sannsynligheten for at komponenten forsvinner fra markedet innen de nærmeste årene.

Sjekker både nytt og gammelt
Blant de fem komponentanalysene Kongsberg Maritime har fått utført ble to av analysene gjort på redesign av eldre produkter, mens tre av analysene ble gjort på helt nye produkter.

«På en av analysene som ble gjort på nye produkter fikk vi beskjed om at tre av komponentene var foreldet. Det er jammen godt vi ikke går inn i et nytt produksjonsløp med foreldede komponenter», sier Føleide, som også har valgt å gjøre komponentanalyse på to eldre produkter.

Komponenter som kommer, komponenter som går
Før man vet ordet av det er en komponent på vei ut av markedet – produsenten har rett og slett bestemt seg for å avslutte produksjonen. For eksempel kan en produsent bestemme seg for å avslutte produksjonen av en prosessor.

Da starter en omstendelig prosess:

  1. Produsenten oppdaterer sine egne datablad, legger kanskje ut informasjon på nettstedet sitt.
  2. Produsenten sender varsel til sine hoveddistributører.
  3. Hoveddistributørene sender informasjonen videre til sine distributører.
  4. Distributørene informerer kundene sine.

Om du ikke har bestilt komponenten de siste årene hender det ofte at distributørene ikke varsler deg om produksjonsstoppen. Da kommer overraskelsen ved neste bestilling.

«Last time buy»
En analyse gir svar på om en komponent er aktiv og hvor lenge den sannsynligvis vil være tilgjengelig på markedet. Andre komponenter blir merket som «last time buy» og da kan du bestille nok til flere produksjonsrunder med en gang, før komponenten går ut av markedet som varslet. Noen komponenter blir overhodet ikke anbefalt for nytt design mens andre rett og slett har forsvunnet helt fra markedet. Siste mulighet da vil være dyre varehus og meglere som gjør god butikk på utgåtte komponenter.

Produksjonsvennlighet
Noca foretar en grundig gjennomgang av kretskortet, og har fokus på å redusere manuelt arbeid, samt å sikre høy grad av produserbarhet av kortene. Dette vil gjelde egnethet av produktet i forhold til produksjonsprosesser, kvalitet og pris.

Hvem kan benytte seg av tjenesten?
Tjenesten tilbys til alle kunder med produkter som produseres hos Noca, eller som er avtalt faset inn hos oss.

Innovasjonsbedrifter som setter sin produksjon til NOCA får dermed den forutsigbarheten som er viktig for at produktene deres skal leveres til markedet til riktig tid og uten uforutsette kostnader.

NOCA kan hjelpe
NOCA tilbyr sine kunder en grundig levetidsanalyse som henter informasjon fra første ledd i informasjonskjeden – produsenten. I tillegg har NOCA et innkjøpsapparat med et stort internasjonalt nettverk som fanger opp endringer i produksjonen tidlig.

Noca kan også tilby overvåking av BOM som er analysert, slik at man får et så tidlig varsel som mulig ved endringer av status for komponenter.

Er du kunde hos NOCA og vil ha økt forutsigbarhet i produksjonen din?

Snakk med Kristian om denne type tjenester:

Kristian Fossum
Leder, industrialisering
91121427
kristian.fossum@noca.no