Komponentdatabase

Nye maskiner for inspeksjon og kvalitetssikring

Vi investerer stadig i ny teknologi. Sist ute blant tilskuddene til maskinparken er en røntgenmaskin fra Glenbrook Technologies og inspeksjonsmaskin for loddepasta fra Saki.

Det er kort tid siden vi investerte i en helt ny produksjonslinje, og de nye maskinene blir et godt tillegg når vi skal verifisere kvaliteten på elektronikken vi produserer.

Dette er de nye maskinene:

Glenbrook JewelBox 70T

Glenbrook JewelBox 70T – Røntgenmaskin

Denne transportable røntgenmaskinen gjør det enkelt å inspisere lukkede kretser, som for eksempel BGA-kretser. Maskinen brukes hovedsakelig av oss til å verifisere kvaliteten på loddeprosessen. Maskinen leies også ut til kunder som har behov for røntgeninspeksjon av egne produkter.


Saki SPI – Loddepasta-inspeksjon

Saki SPI

Maskinen brukes til inspisering og verifisering av pastaen som er trykket på kretskortene. For mye pasta kan føre til kortslutninger mellom loddeland på kortet, og for lite fører til dårlig/ingen forbindelse. SPI-maskinen blir en del av den nye produksjonslinjen vår. Maskinen varsler om kvaliteten på pastatrykkingen går mot lavere standard enn vi krever – og vi kan dermed gjøre hurtige korrigeringer av prosessen og kontinuerlig overvåke denne. Dette er helt nødvendig med innføring av mindre og mer avanserte komponenttyper.

Du finner mer informasjon om mange av maskinene vi benytter på teknologi-siden vår.

Om du vil vite mer om de nye maskinene og mulighetene de medfører kan du kontakte:
Terje Rian
Testingeniør
terje.rian@noca.no