Komponentdatabase

Inission kjøper Simpro Holding AS

Torsdag 1. november 2018 ble Simpro Holding AS kjøpt av Inission AB. Ved oppkjøpet blir Simpro AS og Noca AS en del av konsernet og vil bli en viktig bidragsyter for ytterligere vekst i Norden.

Samarbeid: Fra v. Stefan Westberg, Olle Hulteberg, Olav Sigurd Kvaale, Erik Dragset og Björn Wiggen

 

Inission er en totalleverandør av skreddersydde produksjons- og logistikktjeneseter innenfor avansert industrielektronikk, og er i ferd med å bli én av de fem største på dette i Norden.

Inission har produksjon i Stockholm, Malmö, Borås, Munkfors, Pajala og i Tallin i Estland. Simpro Holding AS består av Simpro AS på Løkken og Noca AS i Trondheim.

Løfter hverandre
For Simpro og Noca betyr dette at vi blir en del av et større konsern innenfor produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk. Gjennom å være en del av Inission, vil vi kunne tilby eksisterende og nye kunder et bredere spekter av løsninger.

– Inission står for mye av de samme verdiene og strategiene som SimproNoca. Vi ser frem i mot å bli en del at et større konsern som kan bidra til å løfte SimproNoca. Det er også områder der vi kan bidra til å løfte Inission, sier administrerende direktør i Simpro, Erik Dragset.

Styret i Inission mener at økt samarbeid på tvers av landegrensene er til nytte for alle parter.

– Simpro er en meget veldrevet selskap og det er veldig inspirerende å nå få tilstedeværelse i Norge gjennom et så godt oppkjøp. At vi nå går inn i Norge, er en virkelig god milepæl i Inissions utvikling. Vi føler oss alle inspirert for fremtiden, og samarbeidet med ledelsen under oppkjøpet har fungert godt. Jeg er derfor helt overbevist om at dette vil føre til store utviklingsmuligheter for alle involverte, både ansatte, kunder og bedrifter, sier konsernsjef i Inission, Fredrik Berghel.

Om avtalen
Kjøpesummen for oppkjøpet av Simpro beløper seg til 40 914 992 kroner med en goodwill på ca 6,8 MNOK. Kjøpesummen er delvis finansiert gjennom en anskaffelseskreditt i banker, lån fra hovedaksjonærer og delvis med egne midler.

Lånene fra hovedaksjonærene følger markedsvilkår med 6% rente. Hele kjøpsprisen er betalt kontant på overtakelsesdatoen 01.11.2018. Selgere er Salvesen & Thams, Midvest Funds og Olav Sigurd Kvaale.

Store muligheter
Et større Nordisk samarbeid kan skape store fordeler og flere muligheter for Simpro sine kunder. Gjennom oppkjøpet får nå kundene tilgang til en helt ny dimensjon av produksjonskapasitet, større muskler, bredere ferdigheter og større fleksibilitet.

Tilbudet inkluderer også Inission sin høyeffektive fabrikk i Estland.

– Salvesen & Thams har støttet Simpros utvikling i mange år og vi tror at Inission, med sin nordiske plattform, kan utvikle selskapet og være en god eier. For oss som selgere, er det viktig at Simpro får muligheten til å fortsette sin vekst og at det gir en positiv innvirkning på samfunnet. Simpro har en spennende posisjon på det norske markedet og med Inission på eiersiden er potensialet høyt, sier leder av Salvesen & Thams AS, Bjørn Wiggen.

Geografisk nærhet til kundene er en viktig del av Inissions strategi og i dagens markedssituasjon har Inission flere norske kunder. Det er derfor et naturlig skritt at en etablering finner sted i Norge, og særlig i Norges teknologihovedstad Trondheim.

Før oppkjøpet gjennomførte Inission en due diligence og møtte noen av Simpros kunder. Flere av dem er i en spennende vekstfase og oppkjøpet er betimelig for å møte de behov som oppstår.

Inission sin strategi er å vokse gjennom oppkjøp, for å bli én av de toneangivende kontraktsprodusentene innen elektronikk i Norden. De siste seks årene, har sju selskaper blitt innlemmet i Inission og konsernet er derfor på riktig spor for å bli én av de fem største i Norden.

Om Inission AB
Inission er en komplett leverandør av skreddersydde produksjon- og logistikktjenester innen avansert industriell elektronikk. Konsernet består av morselskapet Inission AB og de heleide datterselskapene Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Speed Produksjon AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estiske selskapet Inission Tallinn OÜ og det danske salgsselskapet Inission Copenhagen ApS. Inission AB har 339 ansatte og er notert på Nasdaq First Nord med Stockholm Certified Advisers AB som sertifisert rådgiver.

Selskapets rapporter er arkivert under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

www.inission.com

Om Simpro Holding AS
Simpro Holding AS består av Simpro AS på Løkken og Noca AS i Trondheim. I 2017 omsatte Noca og Simpro for tilsammen 184 MNOK med et resultat på 6,6 MNOK.

Simpros forretningsidé er som Inission, kontraktproduksjon innen avansert elektronikk. Selskapet har referansekunder i offshore, forsvar, medtech og industri – alle interessante segmenter for Inission.

Simpros kunder finnes gjennom hele spektret, fra lokale aktører til multinasjonale grupper. Felles for dem alle, er at de verdensledende innenfor sine respektive områder. Simpro er i en vekstfase og det er Inissions overbevisning om at oppkjøpet burde føre til ytterligere vekst på begge sider av grensen.

Styret
I Simpros nye styre gjenstår Hans Olav Torsen og Olav Sigurd Kvaale. Ny i styret er styreleder Fredrik Berghel, Olle Hultberg og Stefan Westberg. Olav Sigurd Kvaale er grunnlegger av Simpro. Nåværende ledelse i Simpro fortsetter og sikrer dermed kontinuitet.