Komponentdatabase

Kontroll på komponentene gir lønnsom og forutsigbar produksjon

Vår database med komponentinformasjon gir full kontroll på produksjonen din. 

Full kontroll på kostnader, full kontroll på miljøfotspor og full kontroll på levetid og ledetid.

300 millioner komponenter
En stor og anerkjent database gir oss full teknisk beskrivelse, datablad, RoHS- og Reach-kompatibilitet samt sikring mot konfliktmineraler på over 300 millioner komponenter.

Komponentprisen svinger
Prisen på en komponent svinger i et forutsigbart mønster gjennom levetiden sin. Først, når komponenten er ny, vil den være dyr. Etter noen år på markedet blir den billigere, før den etter hvert nærmer seg å gå ut av produksjon. Da blir komponenten sjeldnere og dermed dyrere.

Vår BOM-analyse gir deg kunnskap som lar deg kjøpe komponenter i den perioden de er billige, og lar deg finne ekvivalente komponenter før de nærmer seg slutten av sin levetid på markedet.

 

Økt ledetid fører til forsinkelser
En av de største utfordringene lav tilgjengelighet på komponenter medfører er økt ledetid. Når tidsrommet mellom bestillingen av komponenten og leveringen av komponenten øker – kan én komponent forskyve hele produksjonsplanen.

Forutsigbarhet
Forutsigbarhet og kontroll er svært viktig i elektronikkproduksjon. Ved å ha full kontroll på komponentene slipper man overraskelser på ledetid, levetid, tilgjengelighet, konfliktmineraler, miljøvennlighet, gjenvinningsgrad og pris.

Her er noen av mulighetene og fordelen med komponentsporing:

 • BOM-analyse
  En BOM-analyse (Bill Of Material) gir en komplett risikoanalyse på komponentene dine.
 • Levetidsanalyse
  Gir en presis prognose på en komponents levetid på markedet – og dermed en indikasjon på når man bør finne nye komponenter.
 • Miljøkrav
  Identifiserer komponenter som ikke tilfredsstiller gjeldende miljølovgivning.
 • Risikoovervåkning
  Om en komponent nærmer seg sitt siste år på markedet gir vi deg beskjed og råd om ekvivalente komponenter.
 • Ekvivalente komponenter
  Finner komponenter som kan erstatte andre komponenter mot slutten av levetiden eller senke produksjonskostnaden gjennom hele produksjonstiden.
 • Riskoanalyse – levetid
  Finn ut om komponenter du har valgt bryter med RoHS, Reach-forskriften, Frank Dodd Act eller inneholder konfliktmineraler før første prototype tas ut.