Komponentdatabase

Industrialisering

 

Noca har en unik tjenesteportefølje innenfor industrialisering og har utviklet et eget program for industrialiseringsprosessen. Med enkelte grep både i produksjonen og internt hos kunden er vi i stand til å redusere ledetider og optimalisere produktet med tanke på kvalitet og kostnad.

Noca er en aktiv partner med sourcingkompetanse på komponentnivå, modulnivå og mekatronikk. Med flere kilder for moduler kan vi tilby alternativer både på kretskort, komponenter og moduler.

I tillegg til vår egen prototypeavdeling og utviklingsavdeling, har vi etablerte samarbeid med andre ledende selskaper i regionen som har spisskompetanse innen komplementære fagområder. Totalt sett gjør dette Noca til totalleverandør av tjenester innenfor industrialisering av elektroniske produkter.

Prototypeproduksjon
Noca har en dedikert prototypeavdeling med dedikerte ressurser, maskiner og utstyr. Denne disponerer en Mirae MX110P-maskin med en IPC-kapasitet på 15.000 komponenter per time. Den kan håndtere komponenter fra 0201 og helt opp til 18mm x 18mm, med 0,3mm pitch. Vår prototypeavdeling kjennetegnes av rask leveringstid og svært høy kvalitetsbevissthet.

Tverrfaglig samhandling
Noca benytter tverrfaglig samhandling (concurrent design) som basis for prosjektgjennomføring. Concurrent design er samhandling som samler fagfolk fra flere disipliner for å løse et tverrfaglig problem. Målet er betydelig forbedret kvalitet, redusert ressursbruk og redusert gjennomføringstid. Nocas partnernettverk gir unike muligheter for optimal utnyttelse av tverrfaglig samhandling innenfor blant annet temaer som Hardware design, Software design og industri/mekanisk design.

Prosjektledelse
Noca har lang erfaring innen ledelse av komplekse prosjekter innen industrialisering av elektronikk og elektroniske produkter og jobber i henhold til etablert metodikk. I dette ligger også anvendelse av strømlinjeformet metodikk for såkalt NPI (New Product Introduction). Dette sikrer at Noca rask og effektivt innfører nye produkter eller endrede produktdesign inn i ordinær produksjon med null feil fra første dag.

QA
Hos Noca står kvalitet i høysetet og vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.

Industridesign/mekanikkdesign
Noca samarbeider tett med ulike partnere som er en del av Norges ledende miljø innenfor industri/mekanikkdesign. Disse leverer tjenester innenfor industriell produktutvikling og design, og bygger på det beste av ingeniørkunst og designferdighet. Leveranser fra disse partnerne er blant annet skisser, 3D-modeller, prototyper, beregninger og tegninger, og er med fra konseptskisser til det er etablert regulær produksjon.

Produksjonsforberedelser/analyse
Gjennom 25 års erfaring som produsent av avansert elektronikk har Noca opparbeidet betydelig erfaring når det gjelder blant annet analyser av produksjonsvennlighet, tilgjengelighetsstudier og kost/nytteanalyser gjennom for eksempel design reviews, produkt reviews og ved bruk av avanserte verktøy for tilgjengelighetsanalyser. Metodegrunnlaget er basert på LEAN Manufacturing som i seg selv er sentralt i alle ledd i Noca generelt. Disse analysene gir meget godt grunnlag til å gjøre de riktige designvalgene med tanke på kvalitet, kostnad og ledetid på et tidlig tidspunkt for så å sørge for å nå målet om right first time.

Typegodkjenning
Noca samarbeider med Nemko vedrørende typegodkjenning med den hensikt å oppnå forsterket fokus på viktigheten av å ta hensyn til typegodkjenning så tidlig som mulig i utviklingsprosessen. Nemko erfarer at en stor andel av testene underkjennes ved førstegangstesting og at dette kan føre til betydelige merkostnader og forsinkelser. Dette tas hensyn til gjennom Nocas tilnærming til tverrfaglig samhandling.

Sourcing
Noca har et meget kompetent team av innkjøpere med seg til å navigere det internasjonale komponentmarkedet. Teamet er bevisst sammensatt av innkjøpere med forskjellig bakgrunn og utdannelse. Til sammen er de i stand til å skaffe til veie det aller meste av utfordrende komponenter. Noca kjøper komponenter fra faste, seriøse samarbeidspartnere som vi har hatt relasjoner til over lang tid. Dette gjelder både ordinære leverandører og varehus.

 

 


Relaterte lenker: