Komponentdatabase

Kretskortproduksjon

Noca har lang erfaring med effektiv serieproduksjon av komplekse elektroniske produkter for industrielle kunder.

Produksjonsanlegg er rigget for både småskalaproduksjoner (50- 200 enheter) og store volumserier (100.000+ enheter). Våre tre OFM-monteringslinjer har en total kapasitet på over 80.000 komponenter per time. Anlegget består av en effektiv blanding av nye og eldre maskiner for automatisert montering av komponenter som gjør at Noca evner å produsere både moderne, komplekse kretskort og eldre typer kort.

Effektiv flyt i produksjonen, høy produksjonskapasitet og rask omstillingsevne, gjør oss i stand til å produsere produkter som er gjenstand for hyppige endringer i livssyklusen, eller raskt bytte fra èn produksjon til en annen.

Produktmerking for sporbarhet på hoveditems kan logges mot hovedserienummer.

Vårt hovedproduksjonssystem er:

  • 2 separate høykapasitets SMD-linjer for masseproduksjon fra Siemens
  • 2 separate høykapasitets SMD-linjer for prototypeproduksjon fra Mirae
  • (State of the art) selektiv loddingsrobot fra ERSA
  • (Wave) lodding fra Vectra
  • Høyeffektiv emaljeringsrobot (Asymtech Nordson)
  • Diverse testutstyr (ultralyd, røntgen, burn in, PC-systemer)

Relaterte lenker: