Komponentdatabase

Produkttesting

Foruten test og kvalitetskontroll i forbindelse med verifikasjon i produksjonsprosessen, tilbyr vi separate produkt- og systemtester. Noca har egen testavdeling med svært avansert utstyr for spesifikke funksjonstester, og gjennomfører en rekke ulike tester.

I samarbeid med kunden utvikler vi optimale testrutiner, som sikrer oss høy kvalitet på alle ferdige produkter.


Noca Tjenester-Produktsammenstilling-CT250MDrEschkeElektronik

CT250M Dr. Eschke Elektronik

High Speed Combinational Tester.
Function Test, In-Circuit test, MDA (manufacturing defects analyzer).

 


Noca Tjenester-Produktsammenstilling-AOIAOI

Vi har Orbotech Trion 2340 AOI-system for rask og presis visuell kontroll av store produksjonspartier. Maskinen består av 13 kamera som tar bilder av hver komponent i forskjellige vinkler for å sikre at den er plassert og loddet i henhold til IPC eller mil standard til enhver tid.


Noca er en XJTAG-godkjent produsent og kan gi Boundary-scan testing ved hjelp av XJRunner.XJTAG Boundary Scan

Noca er en XJTAG-godkjent produsent og kan gi Boundary-scan testing ved hjelp av XJRunner.

 


HP 3065 HX

In-Circuit/Functional Tester (vacuum eller pneumatisk fikstur løsning).


Relaterte lenker: